PolishChurch.com
· Home
·
 Nasz Kościół
· Historia Parafii
· Msze Święte
·
 Sakramenty Święte
·
 Nasz Proboszcz

· Dojazd
· Kontakt: E-mail
Ulubione Strony
· OPOKA
· Tow. Chrystusowe
· Amerykańska Częstochowa
· Radio Maryja
· Floryda.com
Biuletyn
· Najnowsze Wydanie
 
Polska Szkoła
· Historia Szkoły
· Strona Szkoły


Historia Sobotniej Szkoły Polskiej im. Św. Jadwigi Królowej przy kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Pompano Beach.

1. Zarys biografii Św. Jadwigi Królowej – Patronki szkoły

Święta Jadwiga żyła w latach 1374-1399. Pochodziła z rodu Piastów i węgierskich Andegawenów. Jako dziecko wychowywała się na dworze budzińskim i wiedeńskim. Mając 10 lat, przybyła do Krakowa i została ukoronowana na królową Polski. Uroczystości koronacyjne odbyły się w katedrze na Wawelu 16 października w 1384 roku. Dzięki małżeństwu zawartemu w 1386 roku z księciem litewskim Jagiełłą pogańska dotąd Litwa przyjęła chrzest i otworzyła się na Ewangelię. Jadwiga osobiście angażowała się w chrystianizację tych ziem, wyposażając świątynie, haftując dla nich ornaty. Troskliwie dobierała misjonarzy do pracy ewangelizacyjnej na terenach pogańskich. Ponadto dbała bardzo o wykształcenie kapłanów, misjonarzy oraz biednych studentów, fundując bursę dla Polaków studiujących na Uniwersytecie Karola w Pradze. W celu przyspieszenia i ugruntowania ewangelizacji Polski, Litwy i Rusi uzyskała w roku 1397 wraz z królem Jagiełłą papieską zgodę na utworzenie Wydziału Teologicznego Akademii Krakowskiej. Z zagranicy sprowadziła uczonych kapłanów-profesorów. Na utrzymanie Akademii przeznaczyła w testamencie wszystkie swe klejnoty. Otaczała troską świątynie, fundując ołtarze i wyposażając wnętrza kościołów. Znana jest jej pobożność, która szczególnie uwidoczniła się w adoracji krzyża wawelskiego, zwanego krzyżem królowej Jadwigi. Codzienna Msza św. to jeden z najważniejszych wyrazów jej pobożności.
Znana z działalności politycznej, gdy łagodziła konflikty z ościennymi państwami i włączyła na trwałe Ruś do Polski, wsławiona jednak nade wszystko swoim oddaniem się dziełu chrystianizacji Litwy, wznowieniu Uniwersytetu Krakowskiego, fundacjom kościelnym i osobistym czynom miłości bliźniego, niespodziewanie zmarła (1399) w 25 roku życia. Otoczona po śmierci niejedną legendą, doznawała nieprzerwanego kultu, na podstawie którego Jan Paweł II zaliczył ją do grona błogosławionych 8 czerwca 1979 roku. Kanonizacja natomiast odbyła się 8 czerwca 1997 roku w Krakowie, podczas której Jan Paweł II Powiedział: „Święta Jadwiga całemu narodowi dała przykład umiłowania Chrystusa i człowieka – człowieka spragnionego zarówno wiary, jak i nauki, jak też codziennego chleba i odzienia. Zechciejmy i dziś czerpać z tego przykładu”.


2. Sobotnia Szkoła Polska im. Św. Jadwigi Królowej powstała z inicjatywy Ks. Jana Fiedurka we wrześniu 1997 roku po zakupie kościoła w Pompano Beach. Pani Krystyna Wodzińska podsunęła myśl nadania szkole imienia Świętej Jadwigi Królowej. Pierwszymi nauczycielami były Panie: Ewa Sosnówka, Barbara Król i Marta Szczelina. Zajęcia z języka polskiego, historii, geografii i religii odbywały się w salkach przy kościele. W następnych latach dołączały też inne nauczycielki: Danuta Walach, Barbara Beczkiewicz, Monika Michałowska, Klaudia Skotny, Maryla Bagiński Dorota Bogdziewicz, Irena Karwacka. W ciągu 12 lat działalności szkoły uczyło się około 420 dzieci.

Informacji na temat szkoły udziela również Ks. Proboszcz. Telefon do biura parafialnego 954-946-6347 lub na plebanię 954-545-3861

 


© 2010 PolishChurch.com

Polish Church Florida
Polska Parafia Floryda
2010 Polski Kościół w USA
Opracowal Irek Roszkowski