Osoby, firmy czy organizacje, pragnące na stałe ogłaszać się w biuletynie są proszone o kontakt  z biurem Misji 954-545-3861. Przypominam, iż koszt ogłoszenia wynosi $350  na rok. Kolejna edycja biuletynu ukaże się na Boże Narodzenie.