W związku z zaistniałą potrzebą reorganizacji naszej szkoły, o której informował już wcześniej Ksiądz Proboszcz, chcemy przypomnieć, że osoby gotowe do pomocy
i podjęcia obowiązków w naszej szkole, a także rodzice, którzy chcieliby zapisać dzieci do szkoły powinni zgłaszać się do Pani Ireny Karwackiej, tel: 561-487-8506.
Za zrozumienie i pomoc serdecznie dziękujemy. Całe dzieło edukacji młodego pokolenia Polaków mieszkających na obczyźnie polecamy Waszej modlitewnej pamięci!