Święcenie pokarmów: Lantana – 9:00 AM.

Pompano: 11:00, 12:00, 1:00, 2:00

Miami: 12:00 noon – miejscowy proboszcz

8:00 PM   Liturgia Światła

1/ za zmarłych z Rodz. Drużbańskich i Kuniszyk

2/ w intencji Parafian