Na progu Nowego Roku 2018 Składam wszystkim Parafianom, Gościom i Przyjaciołom Polskiej Misji Matki Boskiej Częstochowskiej w Pompano Beach, a także wszystkim uczestnikom w Mszach św. w Lantana, Miami jak najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Niech Boże Dziecię – Jezus Chrystus – Zbawiciel całego świata, objawiający się wszystkim narodom za pośrednictwem Mędrców ze Wschodu, udzieli Wam obficie darów Łaski i Pokoju. Życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności w całym Nowym 2018 Roku. Szczęść Boże!
Happy New Year – God bless you All!.
Ks.Stanisław Rakiej SChr. – proboszcz